Подложка за ламиниран паркет

подложка за ламиниран паркет

Полиетиленова подложка

Задължително под ламинирания паркет се поставя поне 2мм подложка. При леки неравности на пода препоръчваме да се използва 3мм или 5мм.

Фибранова подложка

Фибрановата подложка е с много добри топлоизолационни и шумоизолационни качества. Използва се при неравна основа. 3мм / 5мм / 10мм

подложка за ламиниран паркет