Ламиниран паркет

Ламинираният паркет като подова настилка представлява конструкция от HDF плоча, покрита със слой меламинова смола, а отдолу – с балансираща смола. Декорът на дървото е специална хартия с компютърно изображение на съответната текстура на желаната дървесина.

На схемата са показани слоевете от конструкцията на ламинирания паркет:

  • Специално покритие от меламинова смола – предназначено е да предпазва дъската и декора от износване и изтриване;
  • Декоративен ламинат – импрегнирана с меламин хартия, върху която се предава изображението на дървото;
  • Водоустойчива плоча от HDF (дървесни влакна и смоли под викоко налягане и олътност) – влагопоглъщането при теплочи е 40% от влагопоглъщането на естественото дърво;
  • Балансоращ ламинатен слой – предпазва паркета от влагата в основата;
  • (по избор) покритие-изолация на основата на естествен каучук за шумо- и хидроизолация, поставяно в произствения процес.

При настилките от клас на ползване 23 и 31 HDF-плочата обичайно е с дебелина 7 мм. Това осигурява устойчивост на дъската и минимални отклонения вследствие на влага.Меламиновото покритие за различните класове е различно като количество – повече количество смола предпазва по-добре повърхността. Класовете при ламинатите се разделят на клас на абразивност (АС) и клас на удароустойчивост (IC). Последният е съставен няколко компонента, които включват тест „падащо топче“, тест за удар и устойчивост на драскане. АС-класът (износоустойчивост) се бежи с цифра (от 3 до 5). Обозначението на тези класове се въведе след 2000 г.. До тогава се ползваше като показател стойността на Табер-теста за първоначално и пълно износване (IP-показател), известно повече като „обороти“ за износване. Има се предвид колко оборота на определени размер шкурка и натиск са необходими, за да се получи увреда на дъската с размер 1 кв. см, т.е. да се оголи ХДФ-плочата. Тъй като имаше възможност да се спекулира с тези обороти, рекламата с ползване на показанията от Табер-теста се отмени и се въведе по-опростената система на класове. Клиентът се ориентира по клас на ползване за домашни или обществени условия, респективно разделени на по три подкласа – слабо, средно и максимално натоварване. При домашни условия това са класове 21, 22 и 23, а при обществени – респ. 31, 32 и 33. АС-класът (износоустойчивост) е съответно: за силно натоварени домашни помещения (23) и слабо натоварени обществени (31) – АС 3, за средно натоварени обществени (32) – АС 4 и силно натоварени обществени (33) – АС 5. При ламинатите от класове АС 4 и АС 5 обикновено HDF-плочата е по-дебела – 8 мм, като при АС 5 се поставят допънителни пластове за повишаване на влаго- и удароустойчивостта.